28. 05. 2021.

Članica IN2 grupe, tvrtka IGEA, je za Državnu geodetsku upravu redizajnirala Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

Novi dizajn Sustava digitalnih geodetskih elaborata pratile su i nadogradnje funkcionalnosti specifičnih poslovnih procesa u izradi geodetskih elaborata.

SDGE je u upotrebi od rujna 2018. godine, a s današnjim danom u sustavu je registrirano 2786 korisnika.

Taj podatak, kao i podatak da se trenutno uz podršku SDGE-a u Republici Hrvatskoj izrađuje više od 80% svih geodetskih elaborata, pokazuju da je sustav nakon nepune tri godine korištenja ispunio očekivanja, kako Državne geodetske uprave, tako i geodetske zajednice u cjelini.

Novi redizajnirani sustav korisnicima pruža nove dodatne mogućnosti te se sada na jednostavan i intuitivan način mogu saznati osnovni statistički podaci iz sustava. Korištenjem redizajniranog i unaprijeđenog GIS preglednika mogu se izvršiti brze pretrage i pretrage po grupama katastarskih čestica digitalnog katastarskog plana te podataka registra prostornih jedinica kao i dohvat atributnih podataka (npr. knjižnih podataka o katastarskim česticama po stanju u katastarskom operatu ili zemljišnoj knjizi).

Uvedena je i mogućnost odabira rasterskih podloga skeniranih katastarskih planova (SKP), sada je dostupan i digitalni ortofoto 1968, ali i ostale raspoložive podloge: Digitalni ortofoto 2011, Digitalni ortofoto 2014/16, Digitalni ortofoto 2017/18, Hrvatska osnovna karta (HOK 1:5000), Topografska karta (TK 1:25000, TK 1:100000, TK 1:200000).

Sva unaprjeđenja i sami redizajn sustava zasigurno će olakšati rad i biti vrijedan alat za cijelu stručnu geodetsku zajednicu, a redizajn naslovne stranice sa modernim i informativnim sadržajem koji je javno dostupan i izvan stručne zajednice, daje Sustavu digitalnih geodetskih elaborata značaj koji zaslužuje. 

IGEA će i dalje nastaviti razvijati složene GIS sustave i graditi programskih rješenja za digitalnu transformaciju prema zahtjevima korisnika.

Saznajte više o IGEA rješenjima

Our websites use cookies to give you the best user experience possible. Please read our Privacy policy for more details. By browsing the website you agree to the Terms of use.