FINANCIJSKI SEKTOR

Gotovo 30 godina razvijamo i implementiramo rješenja koja naše partnere u upravljanju financijskom imovinom, osiguranju i bankarstvu podržavaju u dominiranju na modernom financijskom tržištu. IN2 rješenja razvijana su prateći regulatorne zahtjeve i koristeći best practice standarde istovremeno zadržavajući fleksibilnost što omogućuje podršku u različitim pristupima upravljanja kao i uvažavanje specifičnosti korisnika.

IN2 svojom veličinom, godinama iskustva i kompetencijama osigurava sve potrebne resurse za potrebe analize poslovnih procesa i prijedloga optimalnog rješenja, implementacije, održavanja te nadogradnje sustava. Baza IN2 poslovnih konzultanata čije kompetencije osiguravaju brzu i učinkovitu komunikaciju sa poslovnim korisnicima, eliminiraju potrebu za detaljnom specifikacijom od strane korisnika i po potrebi omogućuju usluge solution providing-a. Brojni in-house moduli IN2 rješenja postali su referentna točka u daljnjim prilagodbama i implementacijama novih standarda u financijskoj industriji.

INvest2

Glavni proizvod IN2 grupe za sektor upravljanja financijskom imovinom je rješenje INvest2. Riječ je o sustavu koji pokriva različite aspekte poslovanja u financijskim ustanovama - od upravljanja financijskim instrumentima (front office), upravljanja rizicima, procesa vrednovanja, evidencije, izvještavanja i knjiženja (back office), pa sve do aktivnosti povezanih s upravljanjem prodajom i odnosom s klijentima (sales). Sastoji od niza modula tj. softverskih aplikacija koje funkcioniraju samostalno ili u kombinaciji s drugim modulima.

Od 2000.g. do danas, sustav je implementiran u 40-ak financijskih institucija u 7 zemalja, a koristi ga više stotina poslovnih korisnika koji upravljaju desecima milijardi EUR financijske imovine za više milijuna pojedinačnih investitora. IN2 je ponosan što su korisnici INvest2 sustava redom renominirani lideri na svojim tržištima, čiji rast i razvoj doprinose kvaliteti i performansama INvest2 sustava, kao i iskustvu i kompetencijama IN2 stručnjaka.

Više detalja pogledajte u brošuri INvest2

MIROVINSKI FONDOVI

Upravljanje imovinom obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, vođenje osobnih računa članova i svih transakcija, ispunjavanje zakonodavnih odredbi, upravljanje mrežom agenata i njihovim provizijama, povezivanje s nadležnim državnim institucijama - zadaci su koji iziskuju kvalitetno IT rješenje koje pokriva sve navedene zadaće i pomaže fondu da se koncentrira na ono najvažnije – podizanje vrijednosti imovine za svoje članove.

INvest2 sustav je uspješno lokaliziran, prilagođen i implementiran u zemljama u CEE regiji - Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Albaniji, dok je na Kosovu implementiran i kao centralni državni registar članova. Kako mirovinski fondovi dominiraju svojom veličinom, kako u broju članova tako i u količini imovine kojom upravljaju, INvest2 se pokazao i dokazao pouzdanim sustavom u radu s velikom količinom podataka i količinom transakcija.

INVESTICIJSKI FONDOVI

Uz sve gore navedene karakteristike sustava, INvest2 u konfiguraciji za investicijska društva podržava i upravljanje različitim vrstama investicijskih fondova, te upravljanje velikim brojem privatnih portfelja. Obzirom da investicijski fondovi koriste veliki broj investicijskih strategija i posljedično kompleksne financijske instrumente, INvest2 sustav putem niza naprednih analitičkih modula čini osnovu za proces donošenja i realizacije investicijskih odluka. Dodatno, razina metodološke konfigurabilnosti korisniku omogućuje stvaranje jedinstvenih investicijskih proizvoda, odnosno diferencijaciju na zasićenom tržištu. Usklađen je sa zakonodavstvom država u kojima investicijska društva djeluju i specifičnim poslovnim praksama dotičnih tržišta, a pojedini moduli su implementirani u većini vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u regiji.

BANKARSTVO

U području bankarstva, primjenjuje se, prije svega, kao IT rješenje za podršku depozitnim bankama ali i kao tehnološko rješenje za riznicu te private banking odjel. Naime, INvest2 omogućuje cjelovito praćenje računa banke, osobnih računa klijenata i vrednovanje imovine za više portfelja - od privatnih portfelja do različitih tipova fondova kojima upravljaju različita društava za upravljanje. Pruža i mogućnost knjigovodstvenog praćenja te financijskog izvještavanja uz povezivanje s ostalim sustavima banke kao što su zajednička baza komitenata, glavna knjiga, i tome slično.

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

INvest2 je rješenje i za upravljanje te vrednovanje ulaganja osiguravajućih kuća (uključujući i mirovinska osiguravajuća društva – MOD), koja mogu biti strukturirana u razne portfelje vrijednosnih papira, depozita i drugih financijskih instrumenata. Jedna od glavnih značajki INvest2 sustava je konfigurabilnost čime se rješenje prilagođava raznim metodologijama vrednovanja, knjiženja ili (pod)zakonskim propisima. Sustav prati vrijednost portfelja za potrebe upravljanja istih, njihovog knjigovodstvenog evidentiranja prema zakonodavstvu nadležnih institucija te izvještavanja, regulatornog ili internog. Razmjena informacija je omogućena raznim sučeljima prema drugim sustavima, uključujući i s vlastitim INsurance2.

INsurance2

INsurance2 Osnovno rješenje

Danas je važno brzo prilagoditi ponudu osiguranja. INsurance2 omogućuje vašim zaposlenicima da sami stvaraju nove proizvode, unose ih u sustav i prilagođavaju portfelj usluga, bez dodatnog programiranja ili prilagođenog razvoja. To značajno skraćuje vrijeme uvođenja proizvoda na tržište i povećava fleksibilnost osiguravajućeg društva. Istodobno, fleksibilnost proizvoda podiže zadovoljstvo kupaca.

INsurance2 također se brine o svim postupcima vođenja registra kupaca, dokumentacije o proizvodu i ostalih dokumenata, dogovaranja i zaključivanja osiguranja, izračuna premija, izvještavanja i obrade šteta, računovodstva i financija te povezane proizvodnje i izvoza izvještaja.

Sve su to neizostavni zadaci svake osiguravajuće kuće, zbog čega ga nazivamo temeljnim rješenjem koje na jednom mjestu podržava sva imovinska, životna, zdravstvena i sve druge vrste osiguranja. 

INsurance2 pouzdano je rješenje, provjereno kod najvećih osiguravajućih društava u regiji. Potpuno je kompatibilno sa suvremenim zahtjevima za uvoz i izvoz podataka svih kanala komunikacije sa osiguranicima. Može se uvoditi i postupno, u pojedinačnim serijama.


Skalabilnost
INsurance2 primjeren je za sve veličine organizacija i prikladan za sve faze životnog ciklusa društva - kod osiguravajućih društava koja tek započinju s radom ili uvode nova područja, kao i kod velikih etabliranih pružatelja osiguranja s milijunima osiguranika.

Nadzor i analitika
Mendžment osiguravajućeg društva dobiva mogućnost praćenja cjelokupnog poslovanja. Ugrađena prediktivna analitika omogućuje projiciranje rezultata i brzu akciju.

Povezivost
Rješenje je standardno integrirano s IN2 CRM i BusinessConnect operacijama i može se povezati s drugim pozadinskim sustavima i web uslugama. Ugrađen je u novu digitalnu platformu INsurance2.

Više o INsurance2

INsurance2 Digitalna platforma 

Softverska platforma koja se dodaje povrh postojećih osnovnih i pozadinskih rješenja osiguravajućih društava.

Omogućava osiguravajućem društvu brže dodavanje novih mobilnih i digitalnih kanala, aplikacija i alata spajanjem na platformu, što je zadatak koji traje nekoliko sati - za razliku od povezivanja novih aplikacija ili web portala i trgovina izravno na CRM, core ili BI rješenja, što traje mjesecima. Također, eliminira potrebu pojedinačnog objedinjavanja podataka između ovih zasebnih sustava.

Više o IN2surance2 digitalnoj platformi

IN2 Digitalni kupac 

INsurance2 Digitalni kupac je CRM rješenje temeljeno na gotovo 30 godina iskustva u razvoju softvera za osiguravajuća društva svih veličina. Temelji se na otvorenoj arhitekturi podržanoj bogatim skupom sučelja za jednostavnu integraciju s drugim IT sustavima.

Fleksibilnost sustava osigurava primjenjivost u raznim poslovnim aktivnostima; od internetske prodaje, upravljanja dokumentima, generiranju izvješća, interaktivnoj suradnji nekoliko tisuća korisnika i brojnim drugim.

INsurance2 Digitalni kupac u potpunosti je prilagođen specifičnim potrebama svakog korisnika, a dosad je uspješno implementiran u više od dvadeset osiguravajućih društava u Europi.

INsurance2 Digitalni kupac omogućuje:

 • integraciju s društvenim mrežama, višekanalnu komunikaciju i sinergijski učinak
 • automatizirani prodajni postupak
 • ciljani marketing s naprednim praćenjem navika kupaca
 • upravljanje pozivnim centrom, s podrškom za ulazne i izlazne procese
 • detaljne prilagodbe na kontrolnim pločama i izvješćima
 • pravovremenu i učinkovitu korisničku podršku
 • portale za korisnike i krajnje klijente.

Glavni proizvod IN2 grupe za sektor upravljanja financijskom imovinom je rješenje INvest2. Riječ je o sustavu koji pokriva različite aspekte poslovanja u financijskim ustanovama - od upravljanja financijskim instrumentima (front office), upravljanja rizicima, procesa vrednovanja, evidencije, izvještavanja i knjiženja (back office), pa sve do aktivnosti povezanih s upravljanjem prodajom i odnosom s klijentima (sales). Sastoji od niza modula tj. softverskih aplikacija koje funkcioniraju samostalno ili u kombinaciji s drugim modulima.

Od 2000.g. do danas, sustav je implementiran u 40-ak financijskih institucija u 7 zemalja, a koristi ga više stotina poslovnih korisnika koji upravljaju desecima milijardi EUR financijske imovine za više milijuna pojedinačnih investitora. IN2 je ponosan što su korisnici INvest2 sustava redom renominirani lideri na svojim tržištima, čiji rast i razvoj doprinose kvaliteti i performansama INvest2 sustava, kao i iskustvu i kompetencijama IN2 stručnjaka.

Više detalja pogledajte u brošuri INvest2

MIROVINSKI FONDOVI

Upravljanje imovinom obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, vođenje osobnih računa članova i svih transakcija, ispunjavanje zakonodavnih odredbi, upravljanje mrežom agenata i njihovim provizijama, povezivanje s nadležnim državnim institucijama - zadaci su koji iziskuju kvalitetno IT rješenje koje pokriva sve navedene zadaće i pomaže fondu da se koncentrira na ono najvažnije – podizanje vrijednosti imovine za svoje članove.

INvest2 sustav je uspješno lokaliziran, prilagođen i implementiran u zemljama u CEE regiji - Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Albaniji, dok je na Kosovu implementiran i kao centralni državni registar članova. Kako mirovinski fondovi dominiraju svojom veličinom, kako u broju članova tako i u količini imovine kojom upravljaju, INvest2 se pokazao i dokazao pouzdanim sustavom u radu s velikom količinom podataka i količinom transakcija.

INVESTICIJSKI FONDOVI

Uz sve gore navedene karakteristike sustava, INvest2 u konfiguraciji za investicijska društva podržava i upravljanje različitim vrstama investicijskih fondova, te upravljanje velikim brojem privatnih portfelja. Obzirom da investicijski fondovi koriste veliki broj investicijskih strategija i posljedično kompleksne financijske instrumente, INvest2 sustav putem niza naprednih analitičkih modula čini osnovu za proces donošenja i realizacije investicijskih odluka. Dodatno, razina metodološke konfigurabilnosti korisniku omogućuje stvaranje jedinstvenih investicijskih proizvoda, odnosno diferencijaciju na zasićenom tržištu. Usklađen je sa zakonodavstvom država u kojima investicijska društva djeluju i specifičnim poslovnim praksama dotičnih tržišta, a pojedini moduli su implementirani u većini vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u regiji.

BANKARSTVO

U području bankarstva, primjenjuje se, prije svega, kao IT rješenje za podršku depozitnim bankama ali i kao tehnološko rješenje za riznicu te private banking odjel. Naime, INvest2 omogućuje cjelovito praćenje računa banke, osobnih računa klijenata i vrednovanje imovine za više portfelja - od privatnih portfelja do različitih tipova fondova kojima upravljaju različita društava za upravljanje. Pruža i mogućnost knjigovodstvenog praćenja te financijskog izvještavanja uz povezivanje s ostalim sustavima banke kao što su zajednička baza komitenata, glavna knjiga, i tome slično.

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

INvest2 je rješenje i za upravljanje te vrednovanje ulaganja osiguravajućih kuća (uključujući i mirovinska osiguravajuća društva – MOD), koja mogu biti strukturirana u razne portfelje vrijednosnih papira, depozita i drugih financijskih instrumenata. Jedna od glavnih značajki INvest2 sustava je konfigurabilnost čime se rješenje prilagođava raznim metodologijama vrednovanja, knjiženja ili (pod)zakonskim propisima. Sustav prati vrijednost portfelja za potrebe upravljanja istih, njihovog knjigovodstvenog evidentiranja prema zakonodavstvu nadležnih institucija te izvještavanja, regulatornog ili internog. Razmjena informacija je omogućena raznim sučeljima prema drugim sustavima, uključujući i s vlastitim INsurance2.

INsurance2 Osnovno rješenje

Danas je važno brzo prilagoditi ponudu osiguranja. INsurance2 omogućuje vašim zaposlenicima da sami stvaraju nove proizvode, unose ih u sustav i prilagođavaju portfelj usluga, bez dodatnog programiranja ili prilagođenog razvoja. To značajno skraćuje vrijeme uvođenja proizvoda na tržište i povećava fleksibilnost osiguravajućeg društva. Istodobno, fleksibilnost proizvoda podiže zadovoljstvo kupaca.

INsurance2 također se brine o svim postupcima vođenja registra kupaca, dokumentacije o proizvodu i ostalih dokumenata, dogovaranja i zaključivanja osiguranja, izračuna premija, izvještavanja i obrade šteta, računovodstva i financija te povezane proizvodnje i izvoza izvještaja.

Sve su to neizostavni zadaci svake osiguravajuće kuće, zbog čega ga nazivamo temeljnim rješenjem koje na jednom mjestu podržava sva imovinska, životna, zdravstvena i sve druge vrste osiguranja. 

INsurance2 pouzdano je rješenje, provjereno kod najvećih osiguravajućih društava u regiji. Potpuno je kompatibilno sa suvremenim zahtjevima za uvoz i izvoz podataka svih kanala komunikacije sa osiguranicima. Može se uvoditi i postupno, u pojedinačnim serijama.


Skalabilnost
INsurance2 primjeren je za sve veličine organizacija i prikladan za sve faze životnog ciklusa društva - kod osiguravajućih društava koja tek započinju s radom ili uvode nova područja, kao i kod velikih etabliranih pružatelja osiguranja s milijunima osiguranika.

Nadzor i analitika
Mendžment osiguravajućeg društva dobiva mogućnost praćenja cjelokupnog poslovanja. Ugrađena prediktivna analitika omogućuje projiciranje rezultata i brzu akciju.

Povezivost
Rješenje je standardno integrirano s IN2 CRM i BusinessConnect operacijama i može se povezati s drugim pozadinskim sustavima i web uslugama. Ugrađen je u novu digitalnu platformu INsurance2.

Više o INsurance2

INsurance2 Digitalna platforma 

Softverska platforma koja se dodaje povrh postojećih osnovnih i pozadinskih rješenja osiguravajućih društava.

Omogućava osiguravajućem društvu brže dodavanje novih mobilnih i digitalnih kanala, aplikacija i alata spajanjem na platformu, što je zadatak koji traje nekoliko sati - za razliku od povezivanja novih aplikacija ili web portala i trgovina izravno na CRM, core ili BI rješenja, što traje mjesecima. Također, eliminira potrebu pojedinačnog objedinjavanja podataka između ovih zasebnih sustava.

Više o IN2surance2 digitalnoj platformi

IN2 Digitalni kupac 

INsurance2 Digitalni kupac je CRM rješenje temeljeno na gotovo 30 godina iskustva u razvoju softvera za osiguravajuća društva svih veličina. Temelji se na otvorenoj arhitekturi podržanoj bogatim skupom sučelja za jednostavnu integraciju s drugim IT sustavima.

Fleksibilnost sustava osigurava primjenjivost u raznim poslovnim aktivnostima; od internetske prodaje, upravljanja dokumentima, generiranju izvješća, interaktivnoj suradnji nekoliko tisuća korisnika i brojnim drugim.

INsurance2 Digitalni kupac u potpunosti je prilagođen specifičnim potrebama svakog korisnika, a dosad je uspješno implementiran u više od dvadeset osiguravajućih društava u Europi.

INsurance2 Digitalni kupac omogućuje:

 • integraciju s društvenim mrežama, višekanalnu komunikaciju i sinergijski učinak
 • automatizirani prodajni postupak
 • ciljani marketing s naprednim praćenjem navika kupaca
 • upravljanje pozivnim centrom, s podrškom za ulazne i izlazne procese
 • detaljne prilagodbe na kontrolnim pločama i izvješćima
 • pravovremenu i učinkovitu korisničku podršku
 • portale za korisnike i krajnje klijente.

Izdvojene reference

Zagrebačka banka - Unicredit Group
Zatvori

Zagrebačka banka - Unicredit Group

Raiffeisen Bank Austria (Zagreb)
Zatvori

Raiffeisen Bank Austria (Zagreb)

Erste Asset Management (Zagreb)
Zatvori

Erste Asset Management (Zagreb)

ZB Invest
Zatvori

ZB Invest

Allianz ZB – obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi
Zatvori

Allianz ZB – obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi

Croatia osiguranje – dobrovoljni mirovinski fondovi
Zatvori

Croatia osiguranje – dobrovoljni mirovinski fondovi

Raiffeisen – obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi
Zatvori

Raiffeisen – obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Zatvori
Banka Intesa Sanpaolo (Koper)
Zatvori
NLB Skladi
Zatvori
Nova Kreditna Banka Maribor
Zatvori
Sava Infond
Zatvori
Triglav pokojnine
Zatvori
Modra zavarovalnica
Zatvori
Sava penzisko društvo
Zatvori
KB prvo penzisko društvo
Zatvori
DDOR-Garant
Zatvori
Raiffeisen Invest & Raiffeisen Future (Beograd)
Zatvori
Fondi Slloveno-Kosovar i Pensioneve
Zatvori
Raiffeisen INVEST (Tirana)
Zatvori
Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.