IMPLEMENTACIJA VLASTITIH RJEŠENJA

Najvažnija djelatnost IN2 grupe je implementacija vlastitih rješenja u informacijske sustave kod brojnih korisnika. Tvrtka ima dugogodišnje iskustvo u tome, a sva svoja rješenja može prilagoditi gotovo svakom posebnom zahtjevu korisnika i to do razine da se može reći da se efikasnost tih rješenja može mjeriti sa sustavima projektiranim po mjeri korisnika.

Vlastiti proizvodi koje IN2 implementira u ovakvim projektima su:

 • Anivet2 - aplikacija namijenjena liječnicima veterinarske medicine u ambulantama za male i velike životinje. Više o Anivet2
 • BioNet LIS – rješenje za podršku rada medicinsko-biokemijskih laboratorija. Više o BioNET LIS
 • BIS - složeni modularni bolnički informacijski sustav dizajniran za upravljanje medicinskim (kliničkim), administrativnim i financijskim aspektima bolnice Više
 • eQMS::DNA -  softversko rješenje za održavanje i pretragu baze humanih DNK profila Više o eQMS::DNA
 • IBIS – Integralni Bolnički Informacijski Sustav, cjelovito rješenje za informatizaciju rada bolnice koje pruža podršku svim aspektima bolničkog poslovanja. Više o IBIS
 • INabava2 - aplikativno rješenje za podršku središnjoj nabavi u velikim tvrtkama i organizacijama. Više
 • INasset2 - aplikacija za podršku u uspostavljanju integrirane baze podataka nekretnina i pokretnina u vlasništvu naručitelja.
 • INkom2 – rješenje namijenjeno za podršku poslovanju komunalnih poduzeća s periodičnim fakturiranjem.
 • INsurance2 – rješenje za podršku radu osiguravajućih društava. INsurance2 je prvi vlastiti proizvod IN2 grupe, koji je prvi put plasiran na tržišta 1997. godine.
 • INvest2 - kompletno rješenje za upravljanje financijskom imovinom i rizicima. Više
 • IN2bpm -  IN2 Business Proces Management jednostavan je i moderan alat za digitalizaciju poslovanja. Više o IN2_BPM
 • IN2hr - Aplikativno rješenje za podršku upravljanja ljudskim resursima Više o IN2hr
 • IN2maloprodaja - jedinstveno rješenje za podršku maloprodajnom poslovanju. Više o IN2maloprodaja
 • IN2opus*erp - je cjelovito rješenje za upravljanje poslovnim procesima nabave, veleprodaje i distribucije, maloprodaje, skladišta, financija i računovodstva i ljudskim resursima. Više o IN2opus*erp
 • IN2standby - rješenje za Oracle Standby bazu koje osigurava visoku raspoloživost, zaštitu podataka i oporavak od havarije informacijskog sustava.
 • IN2 TMA – rješenje za upravljanje marketinškim budžetima i aktivnostima u prodaji. Vrlo pogodno za FCMG vertikalu.
 • mVizita - mobilni sustav namijenjen svakodnevnom radu sestara i liječnika. Više o mVizita

INabava2

INabava2 je aplikacija za transparentnu podršku centraliziranoj nabavi u velikim poduzećima i organizacijama. Funkcionalno obuhvaća sve poslovne procese u lancu nabave – od zahtijeva za nabavom do evidencije ulaznih faktura i usklađena je sa svim postupcima nabave u organizacijama koje su obveznice Zakona o javnoj nabavi.

Za sve dijelove organizacije u svakom je trenutku moguće znati status u odnosu na planirana sredstva, za svaku poziciju u proračunu koliko je traženo ili ugovoreno te kolike su vrijednosti naručene i potrošene. Modul za statistiku prati sva nadmetanja prema vrstama nabave, ugovorima, vrijednosti nabave, odabranim dobavljačima i svim ostalim atributima važnima u procesima planiranja i praćenja trošenja proračuna. Šifriranje roba, radova i usluga usklađeno je s međunarodnim CPV (Common Procurement Vocabulary) šifarnikom.

Aplikacija se temelji na troslojnoj arhitekturi: predviđena baza podataka je Oracle RDBMS 10g EE, aplikacijski server Oracle AS 10g EE, a pristup krajnjih korisnika aplikaciji vrši se putem internetskog preglednika  (Microsoft IE, Mozilla Firefox, Netscape Navigator. Aplikacija je razvijena Oracle razvojnim alatima (Oracle Designer, Forms Reports 10g) uz korištenje Headstarta 6.5.

Više detalja pogledajte u brošuri INabava2

INasset2

INasset2 je registar imovine koji se može koristiti za upravljanje pokretninama i nekretninama u raznim vrstama organizacija. Riječ je o integriranoj bazi podataka. Aplikacija u ima šifrarnik prostornih jedinica (Državne geodetske uprave), katastarskih ureda i općina te sudskih prostornih jedinica. INasset2 se, uz odobrenje Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, može povezati i s bazama podataka zemljišnih knjiga i katastra.

Nekretnina se u INassetu opisuje velikim brojem atributa koji se ujedno koriste za razne upite i statističke izvještaje. Nakon upisa u INasset registar nekretnina se može pratiti unutar poslovnih knjiga organizacije (tvrtke ili ustanove), lokacijski (što omogućava unos vlasničkih i katastarskih izvadaka nekretnine sa svim pripadajućim atributima (razna terećenja, sudski postupci itd.).

INkom2

INkom2 je rješenje namijenjeno poslovanju komunalnih tvrtki koje svoje usluge naplaćuju mjesečno. Riječ je o djelatnostima kao što su isporuka električne energije i plina za grijanje, vodoopskrba i slične. Omogućuje definiranje infrastrukture, potrošačkih mjesta i usluga s pripadajućim cijenama, očitanje potrošnje, obračun i fakturiranje usluga, a podržava i proces zaprimanja i rješavanja Zahtjeva za priključenjem. Ugrađen je i modul Tužbe koji omogućuje formiranje liste kupaca za prijedlog utuženja i komunikaciju s odvjetničkim uredom i pravnom službom poduzeća. INkom2 ukupno ima dvadesetak funkcionalnosti kojima obuhvaća sve specifičnosti praćenja potrošnje i naplate komunalnih usluga.

INkom2 je u potpunosti integriran s Oracle E-Business Suite-om (EBS), s kojim čini cjelinu koja objedinjuje snagu tog svjetskog ERP rješenja s procesima koji su specifični za komunalna poduzeća naše regije. Ima iste značajke sistemske administracije kao i Oracle EBS: definiranje korisnika, korisničkih prava, uloga i izbornika, podrška višejezičnosti i radu s više organizacijskih jedinica, način pretraživanja podataka, pokretanje obrada i izvještaja. Svi ekrani, obrade i izvještaji rađeni su prema Oracle EBS standardima.

U sustavu je omogućeno praćenje pojedinog mjernog uređaja kroz cijeli životni vijek (od nabave preko skladišta, do montaže priključka, demontaže po potrebi te slanja u baždarnicu i daljnje korištenje nakon baždarenja pa sve do otpisa). Na taj način se u svakom trenutku prati status, lokacija uređaja i djelatnika koji je zadužen za isti, što omogućuje efikasan nadzor procesa.

Više detalja pogledajte u brošuri INkom2

INsurance2

INsurance2 je gotovi, modularni softverski proizvod u koji je ugrađeno gotovo dvadeset godina iskustva u proizvodnji softvera za osiguravajuće kuće svih veličina i specijalnosti. Dizajniran je za rad putem Interneta. Jedinstvenim na tržištu čine ga definiranje osiguravateljskih proizvoda pomoću šifrarnika te praćenje povijesti promjena svih dokumenata, osobe ili objekta bez promjene baze podataka ili dodatnog programiranja. Namijenjen je podršci ključnih poslovnih procesa, a karakteriziraju ga funkcionalnost, pouzdanost, fleksibilnost i sigurnost ključnih dijelova. Rješenje je do sada implementirano u više od dvadeset osiguravajućih društava. Tehnološki gledano, Insurance2 podržava Oracle Exadata Database Machine, Oracle Database 11g R2 & Oracle Linux 5.5 - na temelju čega je dobilo status Oracle Exadata Ready.

Više pojedinosti o rješenju možete pronaći u brošuri Insurance2

INvest2

ŠTO JE INvest2 I KOME JE NAMIJENJEN

INvest2 je integralni aplikacijski sustav namijenjen sudionicima na financijskom tržištu koji u svojem poslovanju trebaju cjelokupno softversko rješenje za upravljanje financijskom imovinom, poput:

 • društava za upravljanje mirovinskim ili investicijskim fondovima
 • osiguravajućih društava
 • riznica banaka i korporacija
 • skrbničkih banaka
 • brokerskih kuća
 • private banking / wealth management odjela ili društava


KOJE POSLOVNE PROCESE INvest2 POKRIVA

INvest2 sustav se sastoji od niza modula tj. softverskih aplikacija koje funkcioniraju samostalno ili u kombinaciji s drugim modulima. Ovisno o potrebama financijskog društva i tržištu na kojem se implementira sustav, biraju se i modificiraju moduli koji se koriste i tako stvara rješenje koje zadovoljava sve potrebe korisnika.

INvest2 pokriva cjelokupno poslovanje – od upravljanja financijskim instrumentima (front office), upravljanja rizicima, procesa vrednovanja, evidencije, izvještavanja i knjiženja (back office), pa sve do aktivnosti povezanih s upravljanjem prodajom i odnosom s klijentima (sales).


GODINE ISKUSTVA, AKUMULACIJA ZNANJA, STOTINE KORISNIKA…

Stručnjaci IN2 grupe izradom financijskog softvera bave se od 2000. godine kada je proizvedena prva verzija INvest2 rješenja. Proizvod je u međuvremenu implementiran u 40-ak vodećih financijskih društava u Hrvatskoj i CEE regiji. Tvrtka IN2 kontinuirano ga usavršava kako bi bio u skladu sa zakonodavnim promjenama, novitetima financijskog tržišta i potrebama korisnika. IN2 je ponosan na činjenicu kako su i sustav, i naši stručnjaci, zajedno sa našim cijenjenim klijentima, rasli i razvijali se kroz cijelo to razdoblje, obogaćujući na taj način funkcionalnosti svih modula, što je garancija vrhunskoj izvedbi pri svakoj novoj implementaciji.


Više informacija o INvest2 sustavu možete pronaći u brošuri INvest2.

IN2standby

IN2standby je rješenje za Oracle standby - bazu koje osigurava visoku raspoloživost podatkovnog centra, zaštitu podataka i oporavak od havarije informacijskog sustava. Standby baze podataka replike su napravljene na temelju kopije (backupa) primarne baze podataka.

IN2standby može neku od standby baza promovirati u produkcijsku bazu i time minimizirati vrijeme nedostupnosti baze. Može se koristiti i za klasičnu arhivu i povrat podataka, a uz Oracle RAC bazu omogućava visoku razinu zaštite i raspoloživosti podataka. Za razliku od Oracle DataGuard konfiguracije, IN2standby ne zahtjeva Enterprise Edition verziju baze.

Rješenje IN2Standby implementirano je u većem broju tvrtki u iznimno složenim infrastrukturama te zadovoljava najviše standarde sigurnosti, pouzdanosti i upravljivosti.

IN2*ERP

IN2*ERP je modularni, integrirani poslovni informacijski sustav za podršku temeljnim poslovnim procesima: nabavi, veleprodaji, distribuciji, maloprodaji, skladištu, financijama i računovodstvu te ljudskim resursima. Module je moguće slagati u pakete, u skladu s poslovnim potrebama korisnika i razvojem njihovog poslovanja. Namijenjen je srednje velikim i velikim tvrtkama čije poslovanje obilježava veliki broj korisnika (100 tisuća i više) i (deset milijuna i više) poslovnih transakcija. IN2*ERP sustav izgrađen je na pouzdanoj i stabilnoj Oracle tehnologiji i ima razvijene integracijske alate za povezivanje s drugim sustavima. Omogućava implementaciju više poslovnih subjekata na istoj infrastrukturi (tzv. multi-tenant model). Sustav se može se nadograditi BI sustavom (Oracle BI, Microsoft BI, Tableau BI i IN2 BI). Također ima i vlastito POS rješenje.

Prednost IN2*ERP-a pred sličnim poslovnim rješenjima je:

 • 24 godina iskustva u razvoju poslovnih sustava za trgovačka društva, poznavanje njihovih poslovnih procesa, dugoročna poslovna suradnja s postojećim korisnicima
 • Custom development – iskustvo u razvoju novih funkcionalnosti sustava
 • Tim konzultanta s velikim brojem uspješnih implementacija sustava kod različitih profila korisnika
 • Kvalitetna podrška - brzi odziv na probleme korisnika. Djelovanje IN2 kao grupacije jamči podršku na području cijele SEE regije
 • Poznavanje zakona i lokalne regulative

IN2*ERP uspješno je implementiran kod niza korisnika, od kojih s nekima ima dugogodišnju suradnju. Referentni projekti: Tekstilpromet, Galeb, Gold partner, Velpro, Konzum, Stanić, Oktal Pharma, Stanić, Narodne novine, Zagrebačka banka, Hrvatski telekom.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2*ERP

IN2 TMA

IN2 TMA je rješenje za upravljanje marketinškim budžetima i aktivnostima u prodaji. Vrlo je pogodan za upravljanje i planiranje poslovanja FCMG vertikale. Informacije o brendovima, kupcima, proizvodima, akcijama, vozilima, Brand Managerima i Managerima za ključne korisnike (KAM-ovi) IN2 TMA automatski preuzima iz baze podataka informacijskog sustava distribucijske tvrtke. Pregled troškova aktivnosti po kupcima i brandovima dostupan je u svakom trenutku. S druge strane, bilježe se i informacije o isporukama, čime se omogućuje praćenje stvarnih učinaka realiziranih marketinških akcija. U aplikaciju IN2 TMA ugrađen je napredni sustav planiranja i izvještavanja. Ovo rješenje omogućava prognoziranje prodaje na temelju poduzetih marketinških/prodajnih aktivnosti i isporučenih količina te u velikoj mjeri automatizira proces upravljanja zalihama. Sustav omogućava pregled (filtriranje) aktivnosti po artiklu, kupcu i brandu u određenom periodu i automatski generira tri izvještaja: uspoređivanje plana, marketinških aktivnosti i stvarne realizacije, upravljanje marketinškim aktivnostima (statusi marketinških aktivnosti, razni pogledi na aktivnosti) te upravljanje zadacima. Bez obzira na to gdje se nalazili, svim sudionicima procesa osigurana je podrška. Također, korisnik u svakom trenutku ima pristup ažurnim podacima.
Sustav je implementiran u Atlantic Trade-u.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2_TMA.pdf

INabava2 je aplikacija za transparentnu podršku centraliziranoj nabavi u velikim poduzećima i organizacijama. Funkcionalno obuhvaća sve poslovne procese u lancu nabave – od zahtijeva za nabavom do evidencije ulaznih faktura i usklađena je sa svim postupcima nabave u organizacijama koje su obveznice Zakona o javnoj nabavi.

Za sve dijelove organizacije u svakom je trenutku moguće znati status u odnosu na planirana sredstva, za svaku poziciju u proračunu koliko je traženo ili ugovoreno te kolike su vrijednosti naručene i potrošene. Modul za statistiku prati sva nadmetanja prema vrstama nabave, ugovorima, vrijednosti nabave, odabranim dobavljačima i svim ostalim atributima važnima u procesima planiranja i praćenja trošenja proračuna. Šifriranje roba, radova i usluga usklađeno je s međunarodnim CPV (Common Procurement Vocabulary) šifarnikom.

Aplikacija se temelji na troslojnoj arhitekturi: predviđena baza podataka je Oracle RDBMS 10g EE, aplikacijski server Oracle AS 10g EE, a pristup krajnjih korisnika aplikaciji vrši se putem internetskog preglednika  (Microsoft IE, Mozilla Firefox, Netscape Navigator. Aplikacija je razvijena Oracle razvojnim alatima (Oracle Designer, Forms Reports 10g) uz korištenje Headstarta 6.5.

Više detalja pogledajte u brošuri INabava2

INasset2 je registar imovine koji se može koristiti za upravljanje pokretninama i nekretninama u raznim vrstama organizacija. Riječ je o integriranoj bazi podataka. Aplikacija u ima šifrarnik prostornih jedinica (Državne geodetske uprave), katastarskih ureda i općina te sudskih prostornih jedinica. INasset2 se, uz odobrenje Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, može povezati i s bazama podataka zemljišnih knjiga i katastra.

Nekretnina se u INassetu opisuje velikim brojem atributa koji se ujedno koriste za razne upite i statističke izvještaje. Nakon upisa u INasset registar nekretnina se može pratiti unutar poslovnih knjiga organizacije (tvrtke ili ustanove), lokacijski (što omogućava unos vlasničkih i katastarskih izvadaka nekretnine sa svim pripadajućim atributima (razna terećenja, sudski postupci itd.).

INkom2 je rješenje namijenjeno poslovanju komunalnih tvrtki koje svoje usluge naplaćuju mjesečno. Riječ je o djelatnostima kao što su isporuka električne energije i plina za grijanje, vodoopskrba i slične. Omogućuje definiranje infrastrukture, potrošačkih mjesta i usluga s pripadajućim cijenama, očitanje potrošnje, obračun i fakturiranje usluga, a podržava i proces zaprimanja i rješavanja Zahtjeva za priključenjem. Ugrađen je i modul Tužbe koji omogućuje formiranje liste kupaca za prijedlog utuženja i komunikaciju s odvjetničkim uredom i pravnom službom poduzeća. INkom2 ukupno ima dvadesetak funkcionalnosti kojima obuhvaća sve specifičnosti praćenja potrošnje i naplate komunalnih usluga.

INkom2 je u potpunosti integriran s Oracle E-Business Suite-om (EBS), s kojim čini cjelinu koja objedinjuje snagu tog svjetskog ERP rješenja s procesima koji su specifični za komunalna poduzeća naše regije. Ima iste značajke sistemske administracije kao i Oracle EBS: definiranje korisnika, korisničkih prava, uloga i izbornika, podrška višejezičnosti i radu s više organizacijskih jedinica, način pretraživanja podataka, pokretanje obrada i izvještaja. Svi ekrani, obrade i izvještaji rađeni su prema Oracle EBS standardima.

U sustavu je omogućeno praćenje pojedinog mjernog uređaja kroz cijeli životni vijek (od nabave preko skladišta, do montaže priključka, demontaže po potrebi te slanja u baždarnicu i daljnje korištenje nakon baždarenja pa sve do otpisa). Na taj način se u svakom trenutku prati status, lokacija uređaja i djelatnika koji je zadužen za isti, što omogućuje efikasan nadzor procesa.

Više detalja pogledajte u brošuri INkom2

INsurance2 je gotovi, modularni softverski proizvod u koji je ugrađeno gotovo dvadeset godina iskustva u proizvodnji softvera za osiguravajuće kuće svih veličina i specijalnosti. Dizajniran je za rad putem Interneta. Jedinstvenim na tržištu čine ga definiranje osiguravateljskih proizvoda pomoću šifrarnika te praćenje povijesti promjena svih dokumenata, osobe ili objekta bez promjene baze podataka ili dodatnog programiranja. Namijenjen je podršci ključnih poslovnih procesa, a karakteriziraju ga funkcionalnost, pouzdanost, fleksibilnost i sigurnost ključnih dijelova. Rješenje je do sada implementirano u više od dvadeset osiguravajućih društava. Tehnološki gledano, Insurance2 podržava Oracle Exadata Database Machine, Oracle Database 11g R2 & Oracle Linux 5.5 - na temelju čega je dobilo status Oracle Exadata Ready.

Više pojedinosti o rješenju možete pronaći u brošuri Insurance2

ŠTO JE INvest2 I KOME JE NAMIJENJEN

INvest2 je integralni aplikacijski sustav namijenjen sudionicima na financijskom tržištu koji u svojem poslovanju trebaju cjelokupno softversko rješenje za upravljanje financijskom imovinom, poput:

 • društava za upravljanje mirovinskim ili investicijskim fondovima
 • osiguravajućih društava
 • riznica banaka i korporacija
 • skrbničkih banaka
 • brokerskih kuća
 • private banking / wealth management odjela ili društava


KOJE POSLOVNE PROCESE INvest2 POKRIVA

INvest2 sustav se sastoji od niza modula tj. softverskih aplikacija koje funkcioniraju samostalno ili u kombinaciji s drugim modulima. Ovisno o potrebama financijskog društva i tržištu na kojem se implementira sustav, biraju se i modificiraju moduli koji se koriste i tako stvara rješenje koje zadovoljava sve potrebe korisnika.

INvest2 pokriva cjelokupno poslovanje – od upravljanja financijskim instrumentima (front office), upravljanja rizicima, procesa vrednovanja, evidencije, izvještavanja i knjiženja (back office), pa sve do aktivnosti povezanih s upravljanjem prodajom i odnosom s klijentima (sales).


GODINE ISKUSTVA, AKUMULACIJA ZNANJA, STOTINE KORISNIKA…

Stručnjaci IN2 grupe izradom financijskog softvera bave se od 2000. godine kada je proizvedena prva verzija INvest2 rješenja. Proizvod je u međuvremenu implementiran u 40-ak vodećih financijskih društava u Hrvatskoj i CEE regiji. Tvrtka IN2 kontinuirano ga usavršava kako bi bio u skladu sa zakonodavnim promjenama, novitetima financijskog tržišta i potrebama korisnika. IN2 je ponosan na činjenicu kako su i sustav, i naši stručnjaci, zajedno sa našim cijenjenim klijentima, rasli i razvijali se kroz cijelo to razdoblje, obogaćujući na taj način funkcionalnosti svih modula, što je garancija vrhunskoj izvedbi pri svakoj novoj implementaciji.


Više informacija o INvest2 sustavu možete pronaći u brošuri INvest2.

IN2standby je rješenje za Oracle standby - bazu koje osigurava visoku raspoloživost podatkovnog centra, zaštitu podataka i oporavak od havarije informacijskog sustava. Standby baze podataka replike su napravljene na temelju kopije (backupa) primarne baze podataka.

IN2standby može neku od standby baza promovirati u produkcijsku bazu i time minimizirati vrijeme nedostupnosti baze. Može se koristiti i za klasičnu arhivu i povrat podataka, a uz Oracle RAC bazu omogućava visoku razinu zaštite i raspoloživosti podataka. Za razliku od Oracle DataGuard konfiguracije, IN2standby ne zahtjeva Enterprise Edition verziju baze.

Rješenje IN2Standby implementirano je u većem broju tvrtki u iznimno složenim infrastrukturama te zadovoljava najviše standarde sigurnosti, pouzdanosti i upravljivosti.

IN2*ERP je modularni, integrirani poslovni informacijski sustav za podršku temeljnim poslovnim procesima: nabavi, veleprodaji, distribuciji, maloprodaji, skladištu, financijama i računovodstvu te ljudskim resursima. Module je moguće slagati u pakete, u skladu s poslovnim potrebama korisnika i razvojem njihovog poslovanja. Namijenjen je srednje velikim i velikim tvrtkama čije poslovanje obilježava veliki broj korisnika (100 tisuća i više) i (deset milijuna i više) poslovnih transakcija. IN2*ERP sustav izgrađen je na pouzdanoj i stabilnoj Oracle tehnologiji i ima razvijene integracijske alate za povezivanje s drugim sustavima. Omogućava implementaciju više poslovnih subjekata na istoj infrastrukturi (tzv. multi-tenant model). Sustav se može se nadograditi BI sustavom (Oracle BI, Microsoft BI, Tableau BI i IN2 BI). Također ima i vlastito POS rješenje.

Prednost IN2*ERP-a pred sličnim poslovnim rješenjima je:

 • 24 godina iskustva u razvoju poslovnih sustava za trgovačka društva, poznavanje njihovih poslovnih procesa, dugoročna poslovna suradnja s postojećim korisnicima
 • Custom development – iskustvo u razvoju novih funkcionalnosti sustava
 • Tim konzultanta s velikim brojem uspješnih implementacija sustava kod različitih profila korisnika
 • Kvalitetna podrška - brzi odziv na probleme korisnika. Djelovanje IN2 kao grupacije jamči podršku na području cijele SEE regije
 • Poznavanje zakona i lokalne regulative

IN2*ERP uspješno je implementiran kod niza korisnika, od kojih s nekima ima dugogodišnju suradnju. Referentni projekti: Tekstilpromet, Galeb, Gold partner, Velpro, Konzum, Stanić, Oktal Pharma, Stanić, Narodne novine, Zagrebačka banka, Hrvatski telekom.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2*ERP

IN2 TMA je rješenje za upravljanje marketinškim budžetima i aktivnostima u prodaji. Vrlo je pogodan za upravljanje i planiranje poslovanja FCMG vertikale. Informacije o brendovima, kupcima, proizvodima, akcijama, vozilima, Brand Managerima i Managerima za ključne korisnike (KAM-ovi) IN2 TMA automatski preuzima iz baze podataka informacijskog sustava distribucijske tvrtke. Pregled troškova aktivnosti po kupcima i brandovima dostupan je u svakom trenutku. S druge strane, bilježe se i informacije o isporukama, čime se omogućuje praćenje stvarnih učinaka realiziranih marketinških akcija. U aplikaciju IN2 TMA ugrađen je napredni sustav planiranja i izvještavanja. Ovo rješenje omogućava prognoziranje prodaje na temelju poduzetih marketinških/prodajnih aktivnosti i isporučenih količina te u velikoj mjeri automatizira proces upravljanja zalihama. Sustav omogućava pregled (filtriranje) aktivnosti po artiklu, kupcu i brandu u određenom periodu i automatski generira tri izvještaja: uspoređivanje plana, marketinških aktivnosti i stvarne realizacije, upravljanje marketinškim aktivnostima (statusi marketinških aktivnosti, razni pogledi na aktivnosti) te upravljanje zadacima. Bez obzira na to gdje se nalazili, svim sudionicima procesa osigurana je podrška. Također, korisnik u svakom trenutku ima pristup ažurnim podacima.
Sustav je implementiran u Atlantic Trade-u.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2_TMA.pdf

Izdvojene reference

Grad Zagreb
Zatvori

 • Integracijska platforma
 • Integrirani informacijski sustav Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport
 • Socijalna kartica
 • Integrirani informacijski sustav za podršku programima poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
 • INabava2 - aplikacija za centraliziranu nabavu
 • INasset2 - registar imovine
 • INplaće2 - aplikacija za obračun plaća i honorara u dječijim vrtićima Grada Zagreba

IN2 d.o.o.
Zatvori
 • INabava2 - aplikacija za centraliziranu nabavu
Grad Zagreb
Zatvori
 • INasset2 - registar imovine
Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.