21. 07. 2017.

IN2 grupa dobila projekt razvoja informacijskog sustava za okoliš u Sloveniji

Posao razvoja informacijskog sustava Okolje 1.1. vrijednog 987.000 eura putem natječaja dodijeljen je IN2 grupi, odnosno njezinim tvrtkama IN2, Igea i IN2 Koper.

Naručitelj ovog projekta je Agencija Republike Slovenije za okoliš (ARSO), s kojom su i potpisale ugovor 7.7.2017. godine. Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci, a kao podizvođač bit će angažirana i slovenska tvrtka IPMIT.

Ovim projektom želi se ostvariti centraliziran pristup do podataka o okolišu. Zadatak IN2 je razviti, uspostaviti i implementirati nacionalni informacijski sustav koji će omogućiti učinkovitiju proceduru izdavanja okolišnih dozvola, prikupljanje i objavu podataka o okolišu te ih prikazati u prostoru. Novi sustav bit će povezan s temeljnim Registrom zaštite okoliša i drugim evidencijama kako bi se osigurala dosljednost i ažurnost podataka kojima upravlja Agencija na razini države. Kako bi se osigurala veća kvaliteta i javna dostupnost podataka o okolišu, sustav će osigurati integralnu sliku stanja okoliša, objedinjenjem raznih podataka iz postojećih komponenti informacijskog sustava zaštite okoliša poput Atlasa okoliša. U kontekstu javnog pristupa prostornim informacijama, u Atlasu će se stvoriti novi slojevi prostornih podataka vezani za IED i SEVESO okolišne dozvole koje pokrivaju područje zraka, voda, buke i gospodarenja otpadom, a namijenjene su postrojenjima. IS Okolje 1.1. povećat će i učinkovitost izvršavanja poslovnih procesa, na način da će napredne informacijske i komunikacijske tehnologije doprinijeti optimizaciji i ubrzanju upravnih postupaka, što uključuje podršku informatizaciji poslovnih procesa u području već spomenutih IED i SEVESO dozvola.