FINANCIJE

Gotovo 30 godina razvijamo i implementiramo rješenja koja naše partnere u upravljanju financijskom imovinom, osiguranju i bankarstvu podržavaju u dominiranju na modernom financijskom tržištu. IN2 rješenja razvijana su prateći regulatorne zahtjeve i koristeći best practice standarde istovremeno zadržavajući fleksibilnost što omogućuje podršku u različitim pristupima upravljanja kao i uvažavanje specifičnosti korisnika.

IN2 svojom veličinom, godinama iskustva i kompetencijama osigurava sve potrebne resurse za potrebe analize poslovnih procesa i prijedloga optimalnog rješenja, implementacije, održavanja te nadogradnje sustava. Baza IN2 poslovnih konzultanata čije kompetencije osiguravaju brzu i učinkovitu komunikaciju sa poslovnim korisnicima, eliminiraju potrebu za detaljnom specifikacijom od strane korisnika i po potrebi omogućuju usluge solution providing-a. Brojni in-house moduli IN2 rješenja postali su referentna točka u daljnjim prilagodbama i implementacijama novih standarda u financijskoj industriji.

invest2_prozor2

INvest2

Glavni proizvod IN2 grupe za sektor upravljanja financijskom imovinom je rješenje INvest2. Riječ je o sustavu koji pokriva različite aspekte poslovanja u financijskim ustanovama – od upravljanja financijskim instrumentima (front office), upravljanja rizicima, procesa vrednovanja, evidencije, izvještavanja i knjiženja (back office), pa sve do aktivnosti povezanih s upravljanjem prodajom i odnosom s klijentima (sales). Sastoji od niza modula tj. softverskih aplikacija koje funkcioniraju samostalno ili u kombinaciji s drugim modulima.

Od 2000.g. do danas, sustav je implementiran u 40-ak financijskih institucija u 7 zemalja, a koristi ga više stotina poslovnih korisnika koji upravljaju desecima milijardi EUR financijske imovine za više milijuna pojedinačnih investitora. IN2 je ponosan što su korisnici INvest2 sustava redom renominirani lideri na svojim tržištima, čiji rast i razvoj doprinose kvaliteti i performansama INvest2 sustava, kao i iskustvu i kompetencijama IN2 stručnjaka.

Više detalja pogledajte u brošuri ili na web stranici

MIROVINSKI FONDOVI

Upravljanje imovinom obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, vođenje osobnih računa članova i svih transakcija, ispunjavanje zakonodavnih odredbi, upravljanje mrežom agenata i njihovim provizijama, povezivanje s nadležnim državnim institucijama – zadaci su koji iziskuju kvalitetno IT rješenje koje pokriva sve navedene zadaće i pomaže fondu da se koncentrira na ono najvažnije – podizanje vrijednosti imovine za svoje članove.

INvest2 sustav je uspješno lokaliziran, prilagođen i implementiran u zemljama u CEE regiji – Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Albaniji, dok je na Kosovu implementiran i kao centralni državni registar članova. Kako mirovinski fondovi dominiraju svojom veličinom, kako u broju članova tako i u količini imovine kojom upravljaju, INvest2 se pokazao i dokazao pouzdanim sustavom u radu s velikom količinom podataka i količinom transakcija.

INVESTICIJSKI FONDOVI

Uz sve gore navedene karakteristike sustava, INvest2 u konfiguraciji za investicijska društva podržava i upravljanje različitim vrstama investicijskih fondova, te upravljanje velikim brojem privatnih portfelja. Obzirom da investicijski fondovi koriste veliki broj investicijskih strategija i posljedično kompleksne financijske instrumente, INvest2 sustav putem niza naprednih analitičkih modula čini osnovu za proces donošenja i realizacije investicijskih odluka. Dodatno, razina metodološke konfigurabilnosti korisniku omogućuje stvaranje jedinstvenih investicijskih proizvoda, odnosno diferencijaciju na zasićenom tržištu. Usklađen je sa zakonodavstvom država u kojima investicijska društva djeluju i specifičnim poslovnim praksama dotičnih tržišta, a pojedini moduli su implementirani u većini vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u regiji.

BANKARSTVO

U području bankarstva, primjenjuje se, prije svega, kao IT rješenje za podršku depozitnim bankama ali i kao tehnološko rješenje za riznicu te private banking odjel. Naime, INvest2 omogućuje cjelovito praćenje računa banke, osobnih računa klijenata i vrednovanje imovine za više portfelja – od privatnih portfelja do različitih tipova fondova kojima upravljaju različita društava za upravljanje. Pruža i mogućnost knjigovodstvenog praćenja te financijskog izvještavanja uz povezivanje s ostalim sustavima banke kao što su zajednička baza komitenata, glavna knjiga, i tome slično.

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

INvest2 je rješenje i za upravljanje te vrednovanje ulaganja osiguravajućih kuća (uključujući i mirovinska osiguravajuća društva – MOD), koja mogu biti strukturirana u razne portfelje vrijednosnih papira, depozita i drugih financijskih instrumenata. Jedna od glavnih značajki INvest2 sustava je konfigurabilnost čime se rješenje prilagođava raznim metodologijama vrednovanja, knjiženja ili (pod)zakonskim propisima. Sustav prati vrijednost portfelja za potrebe upravljanja istih, njihovog knjigovodstvenog evidentiranja prema zakonodavstvu nadležnih institucija te izvještavanja, regulatornog ili internog. Razmjena informacija je omogućena raznim sučeljima prema drugim sustavima, uključujući i s vlastitim INsurance2.

Izdvojene reference

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, komercijalni gospodarski IT projekti, kao i projekti u područjima osiguranja i financija, koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana i gospodarskih subjekata, najveće su dostignuće IN2 grupe.