LIS dani 2022: LIS tim na usluzi korisnicima laboratorijskog informacijskog sustava

Konferencija „LIS dani“ korisnicima IN2 laboratorijskog informacijskog sustava donosi novosti iz informatike u zdravstvu, prezentaciju nove verzije i funkcionalnosti LIS-a, gostujuća predavanja te neizostavnu razmjenu iskustva i priliku za sudjelovanje u razvoju proizvoda.

LIS dani su ove godine okupili više od 60 korisnika LIS-a iz preko 40 različitih zdravstvenih ustanova unutar i izvan Republike Hrvatske. Zdravstveni djelatnici laboratorija domova zdravlja, bolnica, KBC-ova i privatnih poliklinika u dva konferencijska dana imaju priliku vidjeti kako LIS odgovara na izazove laboratorija, čuti novosti u razvoju LIS-a i informatike u zdravstvu općenito.

IN2 LIS tim je ove godine dodatan naglasak stavio na organizaciju, edukaciju i rast tima, a sve u svrhu što kvalitetnijeg cjelovitog rješenja i usluge korisnicima. U skladu s navedenim je i jučerašnje otvaranje LIS dana počelo radionicama za korisnike čija je primarna svrha davanje odgovora na pitanja sudionika, slušanje feedbacka korisnika i razmjena iskustva. Nakon toga je uslijedio raznolik program za korisnike u kombinaciji IN2 stručnjaka i gostujućih predavača.

Hvala svima koji su sudjelovali na ovoj 12. konferenciji za korisnike LIS sustava, postavljali zanimljiva pitanja i davali korisne odgovore, otvarali važne teme za diskusiju, dijelili znanje, iskustva i best practice sa svima uključenima.

Share
Share

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.